Teatr lub inna instytucja kultury

  1. edukacja teatralna – włączenie Teatru Reminiscencyjnego do działań społecznych i edukacyjnych teatru poszerza spektrum działania i pozwala dotrzeć do zupełnie nowych odbiorców, np. do opiekunów i rodzin osób z chorobami otępiennymi
  2. miejsce zaangażowane społecznie – instytucja zyskuje renomę przestrzeni inkluzywnej, otwartej na potrzeby lokalnej społeczności,  będącej nowoczesnym miejscem spotkań